Näyttely

Historian havinaa | Sonta on pellon herra | Navetan asukkaita
Omia ja lainaeläimiä | Koira, varikset ja muut linnut
Kottaraiset, lehmät ja kettu | Viikin lehmien tulevaisuus?

Tervetuloa valokuvanäyttelyyn!

Liikun usein Viikin maatalousmaisemissa kameran kanssa luontoa
tarkkaillen. Toisaalta myös juoksen Viikissä etsien hyviä
kuvauskohteita. Usein juoksulenkin jälkeen lähden ulkoiluttamaan
kameraa.

Valokuvauksessakin täytyy olla tavoitteita, kuten näyttelykokonaisuuden
aikaansaaminen. Olen vuosia kuvannut Viikin opetus-ja tutkimustilan
toimintaa sillä ajatuksella, että joskus voin pitää aiheesta vaikka
valokuvanäyttelyn.

Kun keväällä 2003 Viikin lehmien kohtalo oli taas vaakalaudella,
ajattelin, että nyt on valokuvanäyttelyn aika aiheesta. Poltin filmiä
etenkin lantakasojen äärellä, koska "sonta on pellon herra" myös
Viikissä.

Luulin, että välitön uhka Viikin navettatoiminnan lopettamisesta oli
ohi, kun 15.5.2003 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan tiedekuntaneuvosto ei esittänytkään konsistorin
päätettäväksi Viikin  navettatoiminnasta luopumista.

Saimme kuitenkin lukea 6.6.2003 Helsingin Sanomista otsikon "Viikin
tutkimuskarja pienenee". Todellisuudessa tämä Helsingin yliopiston
konsistorin päätös 10-40 eläimen karjan mahdollisesta säilyttämisestä
Viikissä tarkoittaa käytännössä, että Viikissä laidunnus pienenee
kymmenesosaan nykyisestä tai loppuu kokonaan. Todennäköisesti tämä
suunniteltu Viikin navetan intensiiviyksikkö tarkoittaa sitä, että
Siuntiossa sijaitsevalta Suitian tilalta tuodaan lehmät tutkimusten
ajaksi Viikin navettaan. Tehdyn päätöksen oikeampi otsikointi kuuluisi:
"Viikin lehmät häviävät Helsingin kaupunkikuvasta, mikäli konsistorin
päätös pannaan täytäntöön".

Valokuvien ja tekstienkin kautta otan vauhtia historiasta. Valokuvat
esittävät tietenkin lähinnä tätä päivää, koska olen kuvannut ne
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nyt on aika pohtia Viikin opetus- ja
tutkimustilan tulevaisuutta. Pyrin näyttelyssäni antamaan ajattelun
aineksia siihen, mitä käytännössä tarkoittaa, jos Helsingin yliopiston
konsistorin päätös pannaan täytäntöön.

Vesa Koskela