HELSINKI 840


Kunnallisvaalit 2012

Ennakkoäänestys

ke 17.10.–ti 23.10.

Vaalipäivä su 28.10.Tavoitteeni näissä vaaleissa


Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa vahimmäistavoitteeni on saada niin paljon ääniä, että pääsen jonkin itseäni kiinnostavan lautakunnan varsinainen jäseneksi. Minua kiinnostaa mm. ympäristö-, liikunta-, opetus- tai kulttuuri- ja kirjastolautakunta. Valtuustopaikka on tietenkin tavoitteena, ja siihen riittäisi ehkä 840 ääntä.


Tutustu ajatuksiini ja jos ajatuksemme kohtaavat, raapusta äänestyskorttiin numero 840.Veskun vaaliteemoja


-Olen tähän kirjoittanut muutamia teemoja, jotka ovat tärkeitä, ja jotka kirjoitin myös vaaliesitteeseen.

-Vaalikoneiden kymmenissä kysymyksissä olen paneutunut perusteluihin. Usein kysymykset ovat yksinkertaistettuja, joten perehdy myös perusteluluihini, koska ne avaavat yhteiskunnallista ajatteluani.


Kyllä aluevaltuustot Helsinkiin – jo ennen yhdistymistä


Helsingin 85:n kaupunginvaltuutetun asiantuntemus ei ulotu läheskään kaikkiin kaupunginosiin, joten Helsinkiä kehitetään helposti epätasa-arvoisesti. Monista kaupunginosista ei ole yhtään valtuutettua.

Miten saataisiin Helsingin päätöksentekoon tasapuolisesti lisää paikallista asiantuntemusta ja lähidemokratiaa? Monet poliitikot puhuvat kaupunginosavaltuustoista. Itse näen, että kaupunginosa tai edes yleensä hieman suurempi peruspiiri ei ole demokraattisen päätöksenteon kannalta tarpeeksi suuri alue. Helsingissä on nykyisin kaupunginosia noin 60 ja peruspiirejä 34.

Tarvitaan sopivan kokoinen alue, jolla on omaa päätös- ja myös budjettivaltaa alueen omiin asioihin. Kullekin Helsingin kahdeksan suurpiirin alueelle tulisi kuntavaalien yhteydessä äänestää omat aluevaltuustot. Suurpiirit tulisi nimetä naapurikaupunkien tapaan suuralueiksi. Suurpiirien keskuksia nimitetään jo nykyisin aluekeskuksiksi, esim. Koillis-Helsingin aluekeskus on Malmi.

Kannatan, että Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen yhdistyvät yhdeksi kaupungiksi, jossa on yksi vaaleilla valittu valtuusto, joka päättää mm. maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Yhdistyneessä kaupungissa päätökset tehtäisiin demokraattisesti ja järkevämmin kuin nykyisin, eikä erilaisten hallintohimmeleiden kautta. Yhdistettyyn kaupunkiin muodostuisi noin 20 vaaleilla valittua aluevaltuustoa päättämään lähipalveluista.Ei asuntoja Viikinrantaan eikä Kivinokalle


En voi hyväksyä, että Helsingin kaupunki koko ajan pyrkii omilla suunnitelmillaan ja päätöksillään pienentämään Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen suojavyöhykettä. Jos joka puolelta asutus lähenee, se lisää väistämättä myös häiriötekijöitä

luonnonsuojelualueella.


En voi hyväksyä, että Viikinrannan teollisuusalue tai edes osa siitä muutetaan asuntorakentamiseen. Helsingissä tarvitaan työpaikkoja, eikä niitä synny, jos valmiita yrityksiä siirrätetään kaavapäätöksillä Kehä III:n taakse. Kivinokallekin aina välillä suunnitellaan asuntorakentamista, jota en voi hyväksyä.


Niin Viikinrannassa kuin Kivinokallakin on jo nyt valmiit toimivat toiminnot, joten niitä ei tule purkaa sen vuoksi, että asuntoja rakennetaan niiden tilalle.Asukkaiden kohtaamispaikka ja kaupungin työntekijä jokaiseen kaupunginosaan


Nykyisin vain hyvin harvoissa kaupunginosissa on kaupungin ylläpitämä kaikille

avoin kohtaamispaikka. Esimerkiksi Pihlajamäen lähiöasema on yksi harvoista sosiaaliviraston ylläpitämistä tiloista, jossa työskentelee myös aluetyöntekijä.


Joissakin kaupunginosissa ei ole ollenkaan asukastilaa. Joissakin tilaa ylläpitävät pelkästään vapaaehtoiset, joka ei ole kestävä ratkaisu. Jos yhteisöllisyyttä halutaan lisätä, niin jokaiseen kaupunginosaan tarvitaan tila ja sinne vähintäin yksi kaupungin työntekijä, joka voi olla esim. sosiaaliviraston tai kulttuuriasiainkeskuksen palkkalistoilla.


Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen Helsingin kaupungin työntekijöille


Helsingissä asumiskustannukset ovat korkeammat kuin muualla Suomessa. On tärkeää, että Helsingin kaupunki turvaa työntekijöiden saatavuuden esim. terveys-, sosiaali- ja opetusalalle.

Yksi tärkeä toimenpide tulisi olla se, että kaupunki rakentaa tai rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jotka olisi tarkoitettu Helsingin kaupungin työntekijöille.