Suuri kiitos kaikille edellisten vaalien tukijoilleni ja äänestäjilleni. Ilman teitä ja saamiani ääniä en enää asettuisi ehdokkaaksi. Näkemykseni ja ääneni eri asioista on saanut jo jonkin verran vastakaikua. Jos pääsen kaupunginvaltuustoon, pystyn puhumaan suuremmalla äänellä. Valtuutettuna saisin paremmin palstatilaa mm. lehdissä.

Ensimmäisen kerran olin ehdokkaana vaaleissa syksyllä 2000. Silloin sain 56 ääntä. Valtuustoon olisin päässyt alle kymmenkertaisella äänimäärällä.

Olin ehdokkaana myös kevättalven 2003 eduskuntavaaleissa. Silloin ääniä ropisi jo 167. Eduskuntaan olisin päässyt alle kymmenkertaisella äänimäärällä.


 Vaaliteemani


 Linkkejä:

 Vaalikoneet:
 Helsingin Sanomat
 Yeisradion vaalikone
 MTV3

 Muut linkit:
 Keskustan vaalisivut
 Pelastamalmi.org
 Diabetesliiton kysely
 Linux-käyttäjien kysely


 Esite:
 Vaaliesite

Tavoitteenani on jälleen kolminkertaistaa äänimääräni. 501 ääntä voisi jo riittää paikaan Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Yksi ehdokkuuden ydinasioista on nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ehdokkaan tärkeäksi kokemia asioita. Mielestäni ehdokkaana oleminen on tärkeää, vaikka ensimmäisillä kerroilla ei valituksi yleensä tulekaan. Ehdokkaana on hyvä syy päivittää omia yhteiskunnallisia näkemyksiä. Vaalikoneissa täytyy vastata koko yhteiskuntakysymysten kirjoon.

P.S. Olen paneutunut vaalikoneiden vastauksiin, joissa perustelen kantani keskeisimpiin Helsinkiä koskeviin poliittisiin kysymyksiin.