Ajankohtaista Viikin kauppakeskuksesta

Koska Viikin kauppakeskus on tullut jälleen puheenaiheeksi, olen laittanut www-sivuilleni aiheeseen liittyvää materiaalia, että voit muodostaaa omaa kantaasi asiaan.

Valitukseni Helsingin hallinto-oikeudessa hylättiin, koska Viikin kauppakeskuksen hanke oli lähtenyt vireille jo edellisen maankäyttä- ja rakennuslain aikana. En enää valittanut eteenpäin, koska en jaksanut perehtyä edelliseen lakiin. Katsoin, että todennäkäisesti valitukseni ei kuitenkaan menisi läpi.

Tavoitteeni ei ole valituksilla turhaan viivyttää äälyttämiäkäänä hankkeita, jotka lähes yksimielisin poliittisin päätäksi on tehty (vaikkakin harhaanjohtavan tiedon varassa). Valtuutetuille nimittäin kerrottiin, että Viikinä kauppakeskus on paikallisia asukkaita varten. Mutta oikeasti Viikin kauppakeskus on vähintäin yhtä paljon suunniteltu Lahdenväylää pitkin päivittäin kulkeville noin 100 000 autoilijalle. Ramppien rakentamisen mahdollistava kaavoittaminen tehtiin jo kymmenen vuotta sitten Viikin osayleiskaavassa.
Lisää aiheesta:
Mielipiteeni Kivinokan maankäytöstä laadittuihin vaihtoehtoihin

Aika näyttää, tuleeko Pihlajiston viereen Viikin kauppakeskus?
(Pihlajisto-lehti 1/2004)
Huomautus osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan
(16.3.2001)
Muistutus asemakaavaehtotukseen
(28.12.2001)
Juttu Pihlajisto-lehti n:o 1/2002
(20.5.2002)
Valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle
(17.7.2002)
Vastaselitys kaupungin antamaan lausuntoo
(5.11.2002)


Pieni jälkikirjoitus:
Nyt Viikin paikalliskeskukseen nousee Prisma. Toivottavasti tätä uutta automagneettia suunnitelleet, toivoneet ja päättäneet tahot läytävät ratkaisut myäs siitä johtuviin liikenneruuhkiin. Jo nyt tiet ovat usein niin tukossa, että esim. Pihlajamäessä asuvat eivät tahdo päästä omilla autoillaan Pihlajamäentielle tai Rapakiventielle.


300 parkkipaikan tilalle on nyt HOK-Elannon toivomuksesta tulossa noin 1000 parkkipaikkaa. Sellainen asemakaavan muutos on vireillä. Nyt äetäkauppakeskuksenä todellinen luonne on paljastumassa. En ole lähtenyt uuteen huomautus, muistutus, valitus ?kierteeseen, koska oikeudessa päätetään lähinnä vain siitä, onko hanke edennyt pykälien mukaan. Ja kyllähän päättäjät ja kaavoittajat pykälät osaavat. Tehdään kaikki niin pienissä palasissa ja viedään hankettaa eteenpäin hitaasti ja varmasti niin, ettei siihen voi missään vaiheessa puuttua. Se on sitä kai sitä demokratiaa.

En tiedä, onko enää mitään tehtävissä? Todennäkäisesti jos pohjoisen rampin rakentamiseen ei läydy meidän veronmaksajien rahaa, HOK-Elanto saattaa luopua Prisman rakentamisesta. Mutta ehkä ei. En kyllä ymmärrä, miksi yhteiskunnan tulisikaan rahoittaa jonkun yksittäisen tahon infrastruktuuria.

Joka tapauksessa Viikin kauppakeskushankeen edetessä monet asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Pihjajamäen ostoskeskus oli aikomus purkaa ja rakentaa tilalle kerrostaloja, mutta nyt osa siitä on suojeltu. Ja ostarilla on nyt kaksi edullista päivittäistavarakauppaa sekä vireitä partureita yms. Latokartanon lähipalvelukeskukseen saatiin mielipiteen ilmaisuilla suunnitteluvaiheessa lisää neliäitä ja sinne päivittäistavarakauppa on avaamassa ovensa marraskuun 2005 lopulla. Alun perin konsulttien ja kaavoittajien suunnitelmissa oli se, että Viikin kauppakeskus toteutetaan ensin ja sitten vasta Latokartanon lähipalvelukeskus. Nyt järjestys on kääntynyt oikein päin.

Vartti-lehdessä (6.10.2005) kerrottiin, että Prisman rakentamisesta päätetään lopullisesti keväällä 2006. Olisiko nyt aika vaikuttaa HOK-Elannon edustajistoon ja muihin päättäviin elimiin. Jos lähialueiden asukasyhdistykset nyt yksituumaisesti ilmaisisivat HOK-Elannolle, että emme tarvitse Viikin äetäkauppakeskustaä, niin ehkä jo syntyessäänkin ätorsoä hanke ei toteutuisikaan. Silloin Pihlajamäen ostoskeskuksen ja Latokartanon ostoskeskuksen elinvoima säilyisi, eivätkä nekään ätorsoutuisiä. Tähän tilanteeseen on tultu, kun päättäjät eivät osanneet päättää, tarvitaanko alueelle kaksi tai kolmekin lähipalvelukeskusta (Latokartano, Pihlajamäki, Pihlajisto) vai yksi kolmen tien risteyksessä kaukana asutuksesta sijaitseva ns. paikalliskeskus (Viikin kauppakeskus). Luvattiin siis kaikki mahdollinen. Ymmärtääkseni alueen väestäpohja on niin pieni, että kaikki eivät menesty yhtä aikaa. Koska kolme on jo valmiina, miksi rakentaa yksi lisää, jos kerran sinne ei kunnolla pääse Lahdenväylältä tulemaan.

Helsingissä Aleksis Kiven päivän iltana 2005